„Jakikolwiek kawałek tytanu może stać się implantem, najważniejsze jest gdzie i jak zostanie wszczepiony i kiedy stanie się funkcjonalny.”
Prof. Dr Stefan Ihde

Profesor Stefan Ihde

Od czasów odkryć profesora Branemarka implantologia stomatologiczna poczyniła znaczące postępy.  Tytanowe wszczepy pozwoliły osiągnąć poziom osteointegracji, o jakim chirurdzy dentystyczni poprzednich generacji mogli jedynie marzyć.  Jednak pomimo spektakularnych obietnic składanych przez wielu współczesnych producentów i wynalazców wszczepów , wyniki leczenia przy zastosowaniu konwencjonalnych implantów zębów wciąż nie są łatwe​ do przewidzenia i obarczone różnymi warunkami wstępnymi.​
Innymi słowy, zarówno chirurg wykonujący zabieg jak i pacjent poddający się procedurze nie mogą być pewni całkowitego sukcesu – jak w każdej procedurze medycznej  – czego we współczesnych czasach część ludzi nie chce zaakceptować.​

Potencjalne ograniczenia tradycyjnych, dwufazowych implantów

Ponieważ problem bezzębia pozostaje  niezwykle dolegliwy, fakt ten zwiększa determinację wielu pacjentów, by poddać się procedurze wszczepienia implantów i odzyskać utracony komfort życia oraz estetyczny wygląd. Bardzo istotnym czynnikiem jest także ekonomia – implanty zębów nie należą do najtańszych procedur medycznych. Dlatego też stale rośnie ilość lekarzy i gabinetów oferujących rożnego rodzaju rozwiązania w dziedzinie implantologii dentystycznej.
Na tle owej szerokiej oferty znacząco wyróżnia się system Immediate Load Implants, wynaleziony i opatentowany przez prof. dr Stefana Ihde.  Ten szwajcarski implantolog w pełni zdawał sobie sprawę  z szeregu istotnych ​warunków wstępnych​ ,którym podlegają klasyczne, dwufazowe implanty. Do najistotniejszych kwestii związanych z tym sposobem leczenia jest niedobór odpowiedniej ilości tkanki kostnej, lub ze względu na wiek pacjenta  – jej jakości.​
Innym znaczącym czynnikiem jest  peri-implantitis –stan zapalny związany z ​stopniowym zanikaniem tkanki kostnej wokół implantu. Ważną przesłanką jest również fakt,  że ze względu na procedury regeneracji kości czas leczenia może znacznie się wydłużyć.​

Zdjęcie RTG – implanty w 3 dni (implanty bikortykalne) Przykład leczenia przeprowadzonego w naszej przychodni przez lekarza specjalistę chirurgii szczękowo-twarzowej Michała Drozdowskiego

Na czym polega  implantacja  natychmiastowa – co oferują implanty w 3 dni?

Implant zębowy jest  rodzajem sztucznego korzenia zęba. Tradycyjne, dwufazowe implanty kotwiczone są w kości gąbczastej, wewnętrznej warstwie w strukturze kostnej.  Jednak wraz z wiekiem lub też w wyniku chorób takich jak osteoporoza  kość gąbczasta może zanikać.  Implanty w 3 dni oraz metoda natychmiastowej implantacji​ prof  Ihde omijają  tę warstwę tkanki kostnej i wykorzystują do kotwiczenia implantu zęba kości korowe.
Kość korowa jest strukturą zwartą, posiada więc dobre  właściwości mechaniczne, takie jak wytrzymałość i sprężystość.  Co równie istotne, kość kortykalna nie ma silnej tendencji do zanikania wraz z wiekiem i jest mniej podatna na osteoporozę.  Z tego powodu procedura natychmiastowej implementacji przebiega szybko (implanty w 3 dni) i jednocześnie pomija etap regeneracji kości.​
W grupie osób osłabionych i cierpiących na choroby ogólne, natychmiastowa implantacja​ zmniejsza ​ryzyko zaistnienia infekcji wokół wszczepu.  Dlatego implanty bikortykalne są metodą leczenia możliwą do zastosowania w przypadku niemal każdego pacjenta, bez względu na jego wiek i stan ogólny.  Co ciekawe,  implanty bikortykalne  z równym  powodzeniem mogą być stosowane w przypadku palaczy tytoniu. Warto nadmienić, że implanty w 3 dni to metoda ograniczająca ilość zabiegów chirurgicznych w porównaniu z implantami klasycznymi.​

Bibliografia:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4922245/
http://ihde.com/en/publications/
https://www.nature.com/articles/ijos201015.pdf?origin=ppub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1607551X13002738