Za dwa lata ludzkość wejdzie w trzecią dekadę XXI wieku. Sporo mówi się o zachodzących obecnie zmianach: klimatycznych, społecznych i politycznych a także gospodarczych i technologicznych, na skalę nie znaną w dotychczasowej historii naszego gatunku.Lista potencjalnych szans i zagrożeń wydaje się wciąż wydłużać. Rewolucja cyfrowa i informatyczna silnie wpływa na wszystkie pozostałe dziedziny wiedzy, stymulując tempo ich rozwoju.
Dotyczy to również stomatologii klinicznej, medycyny i farmacji.

  • Czego możemy spodziewać się po medycynie XXI wieku?
  • Jak bliski jest dzień, gdy nasz dentysta zaproponuje nam wszczepienie wyhodowanej w laboratorium, biologicznej kopii naturalnego zęba – w miejsce tego utraconego?
  • Jaka jest szansa na spersonalizowane leki, leczące dolegliwości nie tylko na podstawie ogólnej diagnozy lecz także indywidualnych predyspozycji genetycznych pacjenta?
  • Czy możliwe będzie zapobieganie próchnicy na długo przed pojawieniem się jej pierwszych objawów?

Stracisz ząb – wyrośnie Ci nowy

Powszechne będą zabiegi pełnej regeneracji szkliwa i zębiny, a w razie potrzeby – wyhodowanie i wszczepienie całego zęba w miejsce tego utraconego. Na podstawie badań śliny możliwe będzie ustalenie poziomu ryzyka wystąpienia próchnicy i innych chorób przyzębia, a następnie opracowanie w pełni zindywidualizowanych metod profilaktyki i ewentualnego leczenia. Zaawansowane techniki diagnostyczne wraz z inżynieria tkankową i nowo opracowanymi biomateriałami o doskonałych właściwościach osteointegracyjnych będą rezultatem znacznie głębszego zrozumienia ludzkiego genomu. Medycyna dokona także znacznych postępów w zrozumieniu mikrobiologii organizmu.
Projektowane będą w pełni zindywidualizowane leki, zapewniające pacjentom dawkę idealnie dobraną do ich konkretnych potrzeb, uwzględniające rytm dobowy organizmu, porę roku czy samopoczucie.

Radiografia komputerowa będzie wspierana przez postęp w dziedzinie nanotechnologii. W praktyce możliwe będzie manipulowanie strukturą zmienionego chorobą zęba na poziomie molekularnym.

Dalszy dynamiczny rozwój technologii informacyjnych zwiększy także zasięg tępo rozprzestrzeniania się wiedzy stomatologicznej. Znacznemu skróceniu ulegnie czas poprzedzający wprowadzenie najnowszych odkryć medycyny do powszechnego zastosowania.

Złoty wiek nauki trwa własnie teraz

Ostatnich 50 lat przyniosło więcej odkryć naukowych i technicznych niż 5 poprzedzających je stuleci. Strukturę DNA odkryto w 1953 roku.Od tego momentu nasza wiedza o głębokich strukturach organizmu ludzkiego stale się rozwija. Wiemy już bardzo wiele o konkretnych zasadach ekspresji informacji genetycznej. Udało sie zsekwencjonować 3,5 miliarda bitów danych, składających się na ludzki genom. Otwiera to drogę do coraz bardziej dokładnego zrozumienia skomplikowanej sieci wzajemnych oddziaływań w ludzkim ciele.

Każdy z nas ma około 21 000 genów, zakodowanych w 23 parach chromosomów, zawartych w każdym jądrze komórkowym w naszym ciele. Jednocześnie stało się jasne, że wartość odmienności genetycznej pomiędzy dwiema dowolnymi przedstawicielami naszego gatunku wynosi mniej niż 0,1 %.
W przyszłości wiedza ta umożliwi nam rozwój technik diagnozowania schorzeń o niezwykle subtelnym podłożu genetycznym. Przyniesie to ulgę wszystkim tym pacjentom, u których dotychczasowe metody diagnostyki i leczenia nie przyniosły pożądanych rezultatów.