Prowadzone w ostatnich latach badania naukowe bez cienia wątpliwości dowodzą,  że stan uzębienia ma istotny wpływ na  nasze zdrowie. Tak się składa, że ubytki wpływają nie tylko na jakość naszego życia, lecz także na jego długość. Jednym zdaniem – bezzębni żyją krócej.
Dzieje się tak ze względu na niezwykle adaptywny i dynamiczny charakter układu stomatognatycznego człowieka. Wolne przestrzenie międzyzębowe, pozostałe po ekstrakcji, powodują efekt przemieszczania się i pochylania pozostałych zębów, by skompensować powstałą w uzębieniu lukę. To zaburza spoistość zębów,  zmienia ich ustawienie co w konsekwencji bardziej naraża je na próchnicę.  Do tego dochodzą problemy z prawidłowym przeżuwaniem pokarmów, co może niekorzystnie wpływać na pracę  całego przewodu pokarmowego. Nieprawidłowe  ustawienie i braki zębowe mają także wpływ na powstawanie zwyrodnień w stawach żuchwy, co może skutkować bólami.

Implanty zębów a mostki dentystyczne

Implanty zębów mają kilka znaczących przewag nad mostkami dentystycznymi.  Po pierwsze nie tylko wyglądają , ale i w pełni  zastępują funkcje naturalnych zębów.  Przy czym by je zainstalować, nie trzeba poświęcać  sąsiednich zębów, podczas gdy  do zainstalowania mostka potrzebny jest filar z własnych, naturalnych zębów, sąsiadujących z ubytkiem.  Do tego dochodzi fakt, że  założenie mostu porcelanowego jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zęby filarowe są w dobrym stanie.

Most adhezyjny

Takie rozwiązanie dobrze sprawdza się w przypadku pojedynczych ubytków.  Jego niewątpliwą zaletą jest fakt,  że nie wymaga szlifowania zębów pod  tzw filary. Jednak i ten rodzaj wypełnienia ubytków dentystycznych posiada wadę –  niezależnie od zastosowanych  materiałów, mostki różnią się wyglądem od zębów naturalnych.  Do tego dochodzi niebezpieczeństwo zanikania dziąseł i kości wokół mostka,  co może prowadzić do powstawania kolejnych niepożądanych efektów estetycznych.

Podsumowanie

Ponieważ implant dentystyczny zastąpi nie tylko ząb, lecz także jego korzeń,  struktura kości szczęki będzie lepiej chroniona.  W dłuższej perspektywie impalnty zapewniają także wyższą niż mostki estetykę, także ze względu na fakt, że o wiele łatwiej je utrzymać w czystości – wymagają dokładnie takich samych procedur higienicznych, co zęby naturalne