W zależności o konkretnego przypadku i związanych z nim wskazań do leczenia implantologicznego, może ono przebiegać w czasie od trzech do nawet dwunastu miesięcy. Związane to jest z wielokrotnymi wizytami w gabinecie lekarskim na rożnych etapach procesu leczenia.
Istnieje jednak inna droga – metoda natychmiastowej implantacji, radykalnie skracająca czas przebiegu leczenia, przy zachowaniu wysokich walorów użytkowych i estetycznych implantu.

Co to jest natychmiastowa implantacja?

O implantacji natychmiastowej mówimy wówczas, gdy tuż po zabiegu ekstrakcji zęba w miejscu ubytku lokowany jest implant. Metoda po raz pierwszy zastosowana została w 1976 roku w Niemczech. Od tego czasu przeprowadzono i opublikowano szereg badań naukowych, potwierdzających skuteczność oraz oraz liczne walory takiego rozwiązania.
Oprócz krótkiego czasu przebiegu leczenia niewątpliwą zaletą natychmiastowej implantacji jest zachowanie pierwotnej struktury tkanek twardych i miękkich żuchwy i szczęki, pozwalające na pełną odbudowę funkcji zęba oraz jego estetyki.

Dla uzyskania przewidywalnych wyników leczenia i zapewnienia pacjentowi wysokich walorów użytkowych oraz estetycznych niezbędne jest zastosowanie odpowiednich procedur oraz rozwiązań implantoprotetycznych a także właściwe planowanie leczenia i precyzyjne umieszczenie implantu przez kompetentnego lekarza.
Lek. med. Michał Drozdowski jest specjalistą chirurgii szczękowo -twarzowej, stale doskonalącym swój warsztat zawodowy na licznych szkoleniach, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Korzyści dla pacjenta

Jak już wcześniej wspomnieliśmy natychmiastowa implantacja oznacza da pacjenta znacznie  krótszy czas przebiegu leczenia. W przypadku ubytku powstałego nagle, pacjent nie jest skazany na życie z widoczną luką w uzębieniu. Nic więc dziwnego, że w porównaniu z innymi protokołami leczenia , natychmiastowa implantacja jest chętnie wybierana przez pacjentów, jeśli tylko spełniają oni warunki do jej przeprowadzenia.
Metoda zmniejsza także potrzebę głębokiej interwencji chirurgicznej w tkanki a także skomplikowanych i kosztownych procedur regeneracji kości. Wyniki długoterminowych badań i obserwacji na przestrzeni 5-10 lat potwierdziły wysoki współczynnik powodzenia leczenia metodą natychmiastowej implantacji, oscylujący w granicach 97% – 100%.

Implanty Bicon w żuchwie – odbudowa pojedynczych zębów w odcinku bocznym

Znaczenie wyboru odpowiedniego systemu implantologicznego

W celu zapewnienia przewidywalności i długoterminowego sukcesu leczenia implantologicznego należy zwrócić szczególna uwagę na wybór sprawdzonego systemu implantologicznego.

Za długotrwały pozytywny wynik leczenia  implantoprotetycznego odpowiedzialna jest dobra kondycja tkanek otaczających implant. Aby to osiągnąć konieczne jest uniknięcie zjawiska tzw. pompy bakteryjnej, zachodzącej na skutek mikroruchów na styku powierzchni implant-łącznik. W przypadku implantów Bicon zastosowane bezśrubowe połączenie stożkowe o zbieżności 1,5% zapewnia idealną sztywność i szczelność, uniemożliwiającą zasysanie płynów oraz bakterii do wnętrza implantu, co jak wiadomo jest często przyczyną zapalenia tkanek okołoimplantowych.

System implantów Bicon przeszedł kliniczną próbę czasu i jest z powodzeniem stosowany od 1985 roku.
34 lata pozytywnych doświadczeń pacjentów i lekarzy dowiodły jego wysokiej skuteczności i niezawodności w rekonstrukcji uzębienia. Stawia to implanty Bicon w rzędzie najlepiej przetestowanych i potwierdzonych klinicznie systemów implantologicznych na świecie.