Przychodnia Drozdowski

Implanty bikortykalne BCS – uśmiech w 3 dni


Implanty bikortykalne BCS cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dzieje się tak nie bez powodu – z punktu widzenia pacjenta BCSy posiadają kilka bardzo istotnych zalet. W pierwszej kolejności należy wymienić tu niezwykle krótki czas przebiegu leczenia: 3-4 dni kalendarzowe to nie obietnica, ale potwierdzony wieloletnim doświadczeniem klinicznym fakt. Nie mniej istotna jest możliwość zastosowania implantów BCS w przypadku pacjentów w podeszłym wieku, a także u osób cierpiących na zanik kości oraz palaczy tytoniu.
Duże znaczenie ma także niska inwazyjność metody – nie wymagana jest głęboka interwencja chirurgiczna w tkanki jamy ustnej, co w naturalny sposób skraca czas przebiegu leczenia, nie powodując rozległych ran pooperacyjnych i towarzyszącego ich gojeniu bólu.

Z kolei oparcie implantu na twardej, korowej warstwie kości umożliwia natychmiastowe zamocowanie korony. Pacjent nie musi czekać, aż rana wokół implantu się zagoi. Istotną zaletą implantów bikortykalnych jest także zmniejszone ryzyka wystąpienia peri-implantitis, okołowszczepowego zaniku kości.

 

Implanty BCS – kiedy sprawdzą się idealnie ?

Prace na implantach bikortykalnych służą przede wszystkim do odbudowy całych łuków zębowych, dotyczy to zarówno żuchwy jak i szczęki. Innymi słowy – nie można odbudować górnego łuku zębowego bez jednoczesnej rekonstrukcji łuku dolnego, i vice versa. Ma to fundamentalne znaczenie, ponieważ brak przeciwstawnego łuku powoduje z czasem osłabienie kości i rozchwianie się pracy. Kości w których zamocowany jest implant muszą pracować i w ten sposób ich wzrost i odbudowa będą stymulowane.
W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbudowy pojedynczych zębów, jednak wymaga to indywidualnej konsultacji lekarskiej.

Podsumowanie. Najistotniejsze zalety implantów bikortykalnych BCS to:

Exit mobile version