Kilka dziesięcioleci doświadczeń chirurgii stomatologicznej niezbicie dowodzi, że wszczepienie implantów stomatologicznych zapewnia pacjentowi znacznie więcej niż tylko odpowiednie oparcie i stabilność protezy.

Długofalowe następstwa ekstrakcji zęba

Przyjrzyjmy się jednak sprawie od samego początku, czyli od momentu powstania ubytku . Jedną z przykrych konsekwencji ekstrakcji zęba jest postępujące zanikanie kości zębodołu. Kwestią otwartą pozostaje jej tempo , jednak samo zjawisko nasilania się procesu resorpcji jest faktem. Owe zmiany zanikowe prowadzą do niekorzystnych konsekwencji morfologicznych, które z kolei skutkują osłabieniem miejsc oparcia dla protezy. Ważnym czynnikiem jest także estetyka, ponieważ zanikanie kości wpływa na wygląd i proporcje twarzy. Implantacja hamuje wszystkie te niekorzystne z punktu widzenia pacjenta procesy, co ma ogromne znaczenie terapeutyczne.

 

Zdrowe zęby to także walory estetyczne.

 

Wskazania i przeciwwskazania do terapii

Poddany terapii implantologicznej pacjent powinien jak najlepiej orientować się w jej zaletach i ograniczeniach. Rozmaite systemy implantów mają wobec osób poddawanych terapii różne wymagania. W przypadku implantów dwufazowych dobrze jest, gdy pacjent posiada odpowiedniej jakości i ilości kość, w której implant może być wszczepiony. Ograniczenie to  dotyczy w mniejszym stopniu implantów bikortykalnych, ponieważ są  one kotwiczone bezpośrednio w kości zbitej.
Istotnym czynnikiem jest również ogólny stan zdrowia pacjenta. Dotyczy to zarówno występowania chorób przewlekłych lecz także stanu zdrowia psychicznego. Czynniki te mają związek ze zdolnością do utrzymywania higieny jamy ustnej, która z kolei ma duże znacznie dla długoterminowego powodzenia leczenia implantoprotetycznego .

Wskazania i przeciwwskazania do terapii implantologicznej są bardzo szerokie, przez co nie mają charakteru absolutnego. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, implanty w 3 dni cechuje relatywnie najmniejsza liczba ograniczeń. Obok niezwykle krótkiego czasu przebiegu terapii implanty bikortykalne nie wymagają również skomplikowanej interwencji chirurgicznej w obrębie jamy ustnej. Są także tańsze w stosunku do klasycznych, dwufazowych implantów. Nie oznacza to jednak, że jest to rozwiązanie idealne, dedykowane dla każdej osoby poddawanej leczeniu. Z tego powodu niezwykle istotna jest indywidualna, profesjonalna konsultacja lekarska, która pomoże dobrać rozwiązanie optymalne dla indywidualnych potrzeb pacjenta. Pełniejsza świadomość zalet i ograniczeń różnych systemów implantów to także znakomite antidotum na nierealistyczne oczekiwania, co z kolei wpływa zarówno na poziom satysfakcji pacjenta jak i lekarza.

Bibliografia:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4192572/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9515338