PROTETYKA

Dział stomatologii, który zajmuje się odtwarzaniem brakującej struktury zęba, braków zębowych pojedynczych i mnogich. Szeroka gałąź stomatologii mająca za zadanie przywrócić utraconą funkcję całemu układowi stomatognatycznemu. Utrata nawet jednego zęba może doprowadzić do zaniku kości, przemieszczania się zębów sąsiednich, Leczenie protetyczne w naszym gabinecie poprzedzone jest wnikliwym wywiadem, diagnostyką kliniczną i radiologiczną i fotograficzną. Na tej podstawie tworzony jest indywidualny plan leczenia. We współczesnej protetyce możemy zaprojektować docelowy kształt zębów dla danego pacjenta (wykonać wax-up), a następnie zwizualizować ten plan (mock-up), tak aby pacjent mógł zobaczyć efekt końcowy zanim działania będą już nieodwracalne. Dzięki temu praca jest bardziej przewidywalna, a pacjent bierze czynny udział w leczeniu. Wykonujemy zarówno uzupełnienia stałe: wkłady, nakłady, licówki kompozytowe, ceramiczne, korony i mosty na podbudowie metalowe, cyrkonowej lub pełnoceramiczne, jak i uzupełnienia ruchome: protezy akrylowe, termoplastyczne, szkieletowe. Szczególnym rodzajem prac są prace kombinowane, które łączą w sobie uzupełnienie stałe – most z protezą ruchomą szkieletową z wykorzystaniem elementów precyzyjnych. Taka proteza szkieletowa jest pozbawiona klamer, przez co jest bardziej estetyczna.

IMPLANTOPROTETYKA

Gałąź protetyki, która bazuje na implantologii. Implanty to wszczepy tytanowe, które odtwarzają część korzeniową zęba. Do nich przytwierdzona jest część protetyczna. Uzupełnienie pojedynczego braku zęba przy wykorzystaniu implantoprotetyki jest działaniem najlepszym i najmniej inwazyjnym (brak ingerencji w zęby sąsiednie). W przypadku niewielkich braków wykonujemy korony, mosty na implantach. Jeśli mamy do czynienia z bezzębiem zależnie od sytuacji wykonujemy protezy akrylowe wsparte o implanty lub pełnołukowe mosty. Rehabilitacja bezzębia przy wykorzystaniu implantoprotetyki znacznie poprawiła komfort życia pacjentów.