Zastosowanie implantów w chirurgii szczękowo-twarzowej

Jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku przeważało sceptyczne podejście do…