N-Acetylocysteina (NAC): Wielofunkcyjny związek o szerokim działaniu terapeutycznym

N-acetylocysteina (NAC), pochodna aminokwasu cysteiny, stanowi obiekt badań…