Prekursorem użycia implantów bikortykalnych w implantologii stomatologicznej był włoski chirurg, dr Dino Garbaccio. Pierwsze udane próby z zastosowaniem tego typu rozwiązań podjął on na początku lat 70 XX wieku. Ów lekarz z naukowym zacięciem szukał rozwiązania w mniejszym stopniu zależnego od poprawnej osseointegracji implantu, tak skomplikowanej w przypadku implantów tradycyjnych. Priorytetem dla dr Garbaccio było stabilne kotwiczenie wszczepu w kości kortykalnej, charakteryzującej się odmienną niż część gąbczasta strukturą. Pozwalało na niemal natychmiastowe wykonanie wszczepu. Stąd też wzięła się popularna nazwa implantów bikortykalnych, często określanych jako implanty w 3 dni. Fakt tak krótkiego czasu przebiegu leczenia wyróżnia implanty bcs spośród wielu innych rozwiązań stosowanych w implantologii dentystycznej. Bardzo istotne znaczenie ma również możliwość zastosowania implantów bikortykalnych w niemal wszystkich spotykanych przypadkach ubytków zębowych, bez względu na ogólny stan zdrowia czy wiek pacjenta.

Co wyróżnia implanty bcs na tle implantów dwufazowych?

Podstawowym problemem w przypadku klasycznych wszczepów stomatologicznych jest peri –implantitis, zjawisko zanikania kości wokół implantu, co z czasem powoduje odsłonięcie jego struktury, a w dalszej konsekwencji stan zapalny. Resorpcji kości można jednak zapobiec dzięki wykonaniu filaru implantu metodą Garbaccia, w ciągu 30 minut a nie jak to ma miejsce w przy zastosowaniu technik dwufazowych – od 3 miesięcy do pół roku. W praktyce nierzadko bywa tak, że implanty bcs stosowane są wówczas, gdy wszczepienie tradycyjnych implantów dwufazowych nie zakończyło się sukcesem.

Implanty bikortykalne – implanty w 3 dni. Przykładowe leczenie przeprowadzone w naszej przychodni przez lekarza Michała Drozdowskiego, specjalistę chirurgii szczękowo-twarzowej

Podstawowe zalety implantów bikortykalnych

Implanty w 3 dni charakteryzuje bardzo wysoka biokompatybilność, a to ze względu na użycie tytanu jako materiału z którego wykonany jest wszczep. O niezwykłych właściwościach tytanu i zastosowaniu tego metalu w implantologii pisaliśmy w tekście pt. „Historia implantów stomatologicznych”. Bardzo istotnym czynnikiem w przypadku implantów bcs jest mała inwazyjność metody. Wprowadzenie śruby bikortykalnej nie wymaga głębokiej interwencji chirurgicznej i otwarcia płata śluzówkowo-okostnowego. Nie powstaje więc rana pooperacyjna a poddawana leczeniu osoba nie cierpi z powodu bólu. Dzieje się to także ze względu na na niewielką średnicę trzonu implantu,wynoszącą zaledwie 2.2 mm. Jednak z punktu widzenia pacjenta być może najważniejszą zaletą implantów bikortykalnych jest krotki czas przebiegu całej procedury. Oparcie wszczepu w warstwie korowej kości umożliwia natychmiastowe zamocowanie docelowej implantoprotezy.

Podsumowanie

Implanty bikortykalne to rozwiązanie nowoczesne a jednocześnie zweryfikowane wieloletnim doświadczeniem chirurgii stomatologicznej . Krotki czas leczenia , bezinwazyjność przy jednoczesnej wysokiej biokompatybilności stawiają implanty w 3 dni w ścisłej czołówce najskuteczniejszych rozwiązań stosowanych we współczesnej implantologii dentystycznej.

https://michaldrozdowski.pl/implanty-w-3-dni/

Bibliografia:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27447165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27409042
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28457266

Metamorfozy – przykłady leczenia implantologicznego przeprowadzonego w Przychodni Drozdowski

Przykładowe leczenie przeprowadzone w naszej przychodni przez lekarza Michała Drozdowskiego
Przykładowe leczenie przeprowadzone w naszej przychodni przez lekarza Michała Drozdowskiego