Różaniec górski (Rhodiola rosea) stanowi obiekt rosnącego zainteresowania naukowców, naturoterapeutów i lekarzy, z uwagi na swoje szerokie właściwości adaptogenne oraz zdrowotne. Roślina ta, znana również jako „złoty korzeń”, odznacza się wyjątkową zdolnością do przetrwania w surowych warunkach klimatycznych, rosnąc na północnych obszarach górskich Arktyki, Syberii i Skandynawii. Tradycyjnie używany w medycynie ludowej, różaniec górski stał się przedmiotem intensywnych badań naukowych, które mają na celu zrozumienie jego składu chemicznego, mechanizmów działania oraz potencjalnych korzyści zdrowotnych dla ludzi.
W naszym tekście skupimy się na aktualnym stanie wiedzy dotyczącym rhodioli, analizując zarówno wyniki badań laboratoryjnych, jak i klinicznych. Omówimy składniki bioaktywne tej rośliny, takie jak rozawiny, salidrozydy i flawonoidy, które stanowią podstawę jej właściwości leczniczych. Ponadto, przyjrzymy się głównym obszarom, w których różaniec górski może wywierać wpływ na zdrowie człowieka, takim jak redukcja stresu, poprawa funkcji poznawczych, wydolności fizycznej oraz inne aspekty zdrowotne.

 

Adaptogenne właściwości rhodioli

1. Regulacja poziomu hormonów stresu:
– Badania wskazują, że różeniec górski może wpływać na regulację poziomu kortyzolu, hormonu stresu. Stosowanie rhodioli może pomagać w utrzymaniu równowagi hormonalnej w odpowiedzi na stres, co ma korzystny wpływ na funkcje adaptacyjne organizmu.

2. Wpływ na układ nerwowy:
– Różeniec górski może działać na układ nerwowy, poprawiając zdolność adaptacyjną na różne stresory psychiczne. Badania wykazują, że substancje aktywne zawarte w rhodioli mogą wpływać na poziomy neurotransmiterów, takich jak serotonina, dopamina i noradrenalina.

3. Ochrona przed przemęczeniem fizycznym i psychicznym
– Adaptogeny, w tym różeniec górski, są badane pod kątem ich zdolności do zmniejszania zmęczenia i poprawy wydolności psychicznej i fizycznej podczas obciążenia stresorami.

4. Wspomaganie układu odpornościowego
– Niektóre badania sugerują, że różeniec górski może wspierać funkcje układu immunologicznego, co może być istotne dla ogólnego zdrowia organizmu podczas ekspozycji na stres.

5. Ochrona tkanek przed wolnymi rodnikami
– Różeniec górski wykazuje także aktywność antyoksydacyjną, co oznacza, że może chronić komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, które są związane ze stresem oksydacyjnym.

6. Wpływ na zdolność adaptacyjną oranizmu w warunkach ekstremalnych
– Różeniec górski jest rośliną, która rośnie w trudnych warunkach klimatycznych, co skłania naukowców do badania jego zdolności adaptacyjnych na poziomie molekularnym i biochemicznym.

Wpływ rożeńca na nastrój i objawy umiarkowanej depresji

Badania naukowe dotyczące wpływu różeńca górskiego na depresję są obiektem zainteresowania w dziedzinie psychiatrii i psychologii klinicznej.

1. Wpływ na nastrój
– Niektóre badania sugerują, że suplementacja różeńcem górskim może wpływać na poprawę nastroju i zmniejszenie objawów depresji. Substancje zawarte w tej roślinie, takie jak rozawiny i salidrozydy, są badane pod kątem ich potencjalnego wpływu na neurotransmitery, takie jak serotonina, które odgrywają rolę w regulacji nastroju.

2. Mechanizmy neuroprotekcyjne
– Istnieją badania sugerujące, że różeniec górski może działać neuroprotekcyjnie, chroniąc komórki nerwowe przed stresem oksydacyjnym i zapewniając pewne wsparcie dla funkcji układu nerwowego. Te właściwości mogą być istotne w kontekście depresji, której często towarzyszy  podwyższony stres oksydacyjny.

3. Zwiększenie poziomu energii
– Różeniec górski jest również badany ze względu na jego potencjalne zdolności do redukcji zmęczenia i zwiększenia poziomu energii. Te aspekty mogą być istotne w leczeniu depresji, gdzie wyczerpanie często jest jednym z dominujących objawów.

Różeniec a funkcje seksualne

 

1. Stres i Libido:
– Jako adaptogen, różeniec górski może potencjalnie wpływać na redukcję stresu, który jest jednym z czynników wpływających na funkcje seksualne, w tym libido. Stres może negatywnie oddziaływać na zdolność do osiągania i utrzymania satysfakcjonującej aktywności seksualnej.

2. Wpływ na hormony:
– Niektóre badania sugerują, że różeniec górski może wpływać na poziomy hormonów, takich jak kortyzol i testosteron. Optymalny poziom testosteronu jest ważny dla funkcji seksualnych u obu płci. Obniżenie poziomu kortyzolu często skutkuje zwiększeniem poziomu testosteronu u mężczyzn.

3. Poprawa wydolności fizycznej
– Poprawa ogólnej energii i wydolności fizycznej, której różeniec górski może sprzyjać według niektórych badań, może potencjalnie przyczynić się do poprawy funkcji seksualnych.

Funkcje mózgu

1. Poprawa koncentracji i pamięci
– Istnieją dowody sugerujące, że różeniec górski może wpływać na poprawę funkcji poznawczych, takich jak koncentracja i pamięć. Mechanizmy tego wpływu nie są jeszcze w pełni zrozumiane, ale istnieje kilka teorii dotyczących wpływu na neuroprzekaźniki.

2. Regulacja neuroprzekaźników
– Różeniec górski może wpływać na poziomy neurotransmiterów, takich jak serotonin, dopamina i noradrenalina. Te substancje chemiczne są kluczowe dla regulacji nastroju, energii i funkcji poznawczych.

3. Poprawa wydolności psychicznej
– Niektóre badania sugerują, że różeniec górski może poprawiać ogólną wydolność psychiczną, zwłaszcza w sytuacjach stresowych. To może być szczególnie istotne dla osób pracujących w wymagających warunkach.

Referencje:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S094471131000036X
https://ift.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1541-4337.2005.tb00073.x
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13651501.2017.1417442
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0944711310002680