O istnieniu silnego związku dobrej kondycji fizycznej i psychicznej wielu z nas doskonale zdaje sobie sprawę.
Nie ma nic lepszego na jesienną chandrę czy stres niż godzinny spacer, bieganie, siłownia czy joga.
Jednak dopiero stosunkowo niedawno naukowcom udało się wykazać istnienie bezpośredniej korelacji między niską sprawnością fizyczną a kiepskim zdrowiem psychicznym.

Depresja i stany lękowe w samych Stanach Zjednoczonych są zjawiskiem niemal powszechnym. Blisko 1/5 dorosłych Amerykanów doświadczyło w ciągu ostatniego roku zaburzeń lękowych, zaś 7 % populacji przeszło poważny epizod depresyjny. Pociąga to za sobą zwiększenie zażywania leków antydepresyjnych i towarzyszących im skutków ubocznych.

Jak wiadomo pierwszą zasadą zachowania zdrowia jest odpowiednia profilaktyka.
Dlatego naukowcy od dawna przyglądają się tradycyjnym metodom wspierającym nasze zdrowie psychiczne.

Badania zakrojone na szeroką skalę

Brytyjscy naukowcy wzięli pod lupę grupę ponad 150 tysięcy osób, których dane medyczne pochodziły z Biobanku – długoterminowego badania określającego wkład predyspozycji genetycznych i wpływu środowiska na rozwój różnego rodzaju schorzeń. W latach 2009-2010 grupa 152 978 uczestników badania przeszła testy mające na celu zmierzenie ich sprawności fizycznej. Ocenie poddano wydolność krążeniowo-oddechową, monitorując tętno przed, w trakcie i po 6-minutowego testu wysiłkowego na rowerze stacjonarnym. Zmierzono także siłę uchwytu traktowanego jako marker siły mięśniowej.
Po 7 latach badacze ocenili poziom lęku i depresji u tych samych osób, używając standardowych kwestionariuszy do badań klinicznych, uwzględniających czynniki takie jak wiek, płeć, dieta, dochody, nałogi, poziom wykształcenia czy przeszłe epizody depresyjne.

Silna korelacja

Naukowcy odkryli istnienie silnej korelacji pomiędzy poziomem sprawności fizycznej a zdrowiem psychicznym. Okazało się, że uczestnicy badania mający niską wydolność krążeniowo-oddechową i siłę mięśni mieli o 98 procent większe szanse na wystąpienie depresji i 60 procent doświadczenia stanów lękowych!

Badacze osobno przyjrzeli się także związkom między zdrowiem psychicznym a wydolnością krążeniowo-oddechową oraz zdrowiem psychicznym i siłą mięśni.
Według Aarona Kandoli, głównego autora powyższego badania i doktoranta na Wydziale Psychiatrii na University College London w Wielkiej Brytanii:

„Przedstawiliśmy konkretne dowody na istnienie związku między zdrowiem fizycznym i psychicznym. Ćwiczenia mające na celu ogólną poprawę sprawności są nie tylko dobre dla zdrowia fizycznego, ale mogą również przynosić wymierne korzyści dla zdrowia psychicznego”.

Wyżej przytoczone badanie wnosi niezwykle istotny wkład do naszej wiedzy o relacji pomiędzy zdrowiem fizycznym i psychicznym. Bardzo długi, 7-letni okres obserwacji a także niezwykle liczna grupa  (150 tys.)  uczestników eksperymentu mają tu ogromne znaczenie. Oczywiście możemy mieć także do czynienia z mechanizmem sprzężenia zwrotnego – osoby cieszące się dobrym zdrowiem psychicznym mają naturalnie większą skłonność do aktywności fizycznej.

Jednak kwestionariusz testowy uwzględniał tego rodzaju dane statystyczne i sytuacja w której rezultat jest w w rzeczywistości przyczyną została wzięta pod uwagę.
Było to także pierwsze badanie w którym zastosowano obiektywne, standaryzowane pomiary sprawności fizycznej. Oznacza to, że ilościowe pomiary sprawności fizycznej i siły mogą służyć jako wskaźniki w przyszłych badaniach klinicznych dotyczących zdrowia psychicznego.

Badania wykazały także, że dana osoba może znacząco poprawić swoją sprawność fizyczna w stosunkowo krótkim okresie 3 tygodni. Skutkuje to zmniejszeniem ryzyka wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym aż o 32 %.

Referencje:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31586447/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30043270/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32342469/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4911759/