N-acetylocysteina (NAC), pochodna aminokwasu cysteiny, stanowi obiekt badań naukowych od dziesięcioleci, ze względu na swoje różnorodne i fascynujące właściwości farmakologiczne. Jest to związek chemiczny, który odgrywa kluczową rolę w procesach detoksykacji, przeciwdziałaniu uszkodzeniom oksydacyjnym i wielu innych aspektach fizjologii organizmu. NAC jest szeroko stosowana w medycynie, zarówno w leczeniu chorób przewlekłych, jak i stanów nagłych.

NAC jest jednym z najważniejszych prekursorów glutationu, endogennego przeciwutleniacza, który pełni kluczową rolę w utrzymaniu równowagi redoks w komórkach. Jednak działanie NAC nie ogranicza się jedynie do roli prekursora glutationu; posiada także zdolność bezpośredniego wiązania i neutralizacji reaktywnych form tlenu i azotu, co czyni go skutecznym środkiem przeciwdziałającym uszkodzeniom oksydacyjnym.

W naszym tekście przyjrzymy się bliżej działaniu N-acetylocysteiny, analizując jej mechanizmy działania na poziomie molekularnym i komórkowym. Skupimy się na różnorodnych aspektach jej wpływu na zdrowie człowieka, obejmując terapie przeciwdziałające stanom zapalnym, schorzeniom układu oddechowego, chorobom wątroby, a także potencjalnym zastosowaniom w neurologii i psychiatrii. Ponadto, omówimy wyniki najnowszych badań klinicznych i eksperymentalnych, które rzuciły światło na rosnącą rolę NAC w medycynie oraz na ewentualne wyzwania i kontrowersje związane z jej stosowaniem.

W miarę jak nasza wiedza na temat N-acetylocysteiny się rozwija, zrozumienie mechanizmów jej działania ma kluczowe znaczenie dla powstawania nowych terapii i strategii medycznych.

1. Właściwości antyoksydacyjne NAC:

Badania laboratoryjne i kliniczne wykazały, że NAC działa jako silny przeciwutleniacz. Neutralizuje wolne rodniki, takie jak rodnik ponadtlenkowy i rodnik hydroksylowy, chroniąc komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym. To właśnie dlatego NAC jest często używane jako środek ochrony przed uszkodzeniami wynikającymi z nadmiernego stresu oksydacyjnego, który jest związany z wieloma chorobami, w tym z chorobami serca, cukrzycą i starzeniem się organizmu.

2. Podnoszenie poziomu glutationu:

N-acetylocysteina jest aminokwasem, który odgrywa kluczową rolę w procesie biosyntezy glutationu, endogennego przeciwutleniacza obecnego w organizmach. Glutation jest peptydem składającym się z aminokwasów: cysteiny, glicyny i glutaminianu. Jego zdolność do przeciwdziałania uszkodzeniom oksydacyjnym wynika z obecności grupy tiolowej (-SH) w cząsteczce cysteiny, która może neutralizować reaktywne formy tlenu i azotu oraz działać jako czynnik redukujący.

Badania wykazały, że NAC pełni kluczową rolę jako prekursor cysteiny, która jest kluczowym czynnikiem w syntezie glutationu. W organizmie, po spożyciu NAC, następuje jej przemiana w cysteinę, co stwarza warunki do zwiększenia poziomu glutationu. Ten proces jest istotny, ponieważ glutation stanowi pierwszą linię obrony komórek przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, jakie wynikają z działania wolnych rodników.

Wzrost poziomu glutationu jest ważny z wielu powodów:

 • Neutralizacja wolnych rodników: Glutation jest ważnym przeciwutleniaczem w organizmach, pomagającym zwalczać wolne rodniki i zapobiegać uszkodzeniom komórek oraz DNA.
 • Detoksykacja: Glutation bierze udział w procesach detoksykacji, zwłaszcza w wątrobie. Pomaga w usuwaniu toksyn, metali ciężkich i innych substancji szkodliwych z organizmu.
 • Wspieranie układu immunologicznego: Odpowiednia ilość glutationu jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego, pomagając organizmowi w zwalczaniu infekcji i zapaleń.
 • Ochrona przed chorobami: Niski poziom glutationu jest związany z wieloma chorobami, w tym ze schorzeniami serca, cukrzycą, chorobami neurodegeneracyjnymi i nowotworami. Wzrost poziomu glutationu może pomóc w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia tych chorób.

3. Terapia schorzeń układu oddechowego:

N-acetylocysteina (znalazła szerokie zastosowanie w terapii schorzeń układu oddechowego, zwłaszcza w przypadku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) oraz mukowiscydozy. Jej skuteczność w tych stanach wynika z kilku mechanizmów działania, które wpływają na poprawę funkcji układu oddechowego.

 • Rozrzedzanie śluzu: Jednym z kluczowych efektów terapeutycznych NAC jest zdolność do rozrzedzania gęstego i lepkiego śluzu, który może gromadzić się w drogach oddechowych. W POChP i mukowiscydozie, nadmiar śluzu jest powszechnym problemem, utrudniającym oddychanie. NAC działa jako mukolityk, co oznacza, że pomaga rozbić wiązania siarkowe między cząstkami śluzu, sprawiając, że staje się on mniej lepki i łatwiej do usunięcia przez kaszel lub odkrztuszanie.
 • Poprawa drożności dróg oddechowych: Dzięki rozrzedzaniu śluzu NAC ułatwia usuwanie wydzieliny oskrzelowej z drogów oddechowych. To z kolei przyczynia się do zwiększenia drożności dróg oddechowych, co jest szczególnie ważne w przypadku chorób, które prowadzą do ich zwężenia i ograniczenia przepływu powietrza, takich jak POChP.
 • Redukcja stanu zapalnego: NAC może również wykazywać działanie przeciwzapalne w układzie oddechowym. Przewlekły stan zapalny jest często obecny w chorobach układu oddechowego, a NAC może pomagać w złagodzeniu tego procesu poprzez ograniczenie produkcji reaktywnych form tlenu i azotu oraz hamowanie aktywności czynników prozapalnych.
 • Kontrola objawów: Poprzez wspomaganie wydzielania śluzu i łagodzenie stanu zapalnego, NAC może pomóc pacjentom w lepszej kontroli objawów chorób układu oddechowego, takich jak duszność, kaszel i zwiększona produkcja śluzu.


4. Ochrona wątroby

N-acetylocysteina odgrywa kluczową rolę w ochronie wątroby przed uszkodzeniami wywołanymi przez toksyny, a jej skuteczność została potwierdzona w wyniku licznych badań klinicznych i eksperymentalnych. Jednym z najważniejszych aspektów działania NAC w kontekście ochrony wątroby jest zdolność tego związku do wiązania toksyn oraz neutralizacji ich wpływu na ten narząd.

 • Wiązanie toksyn: NAC działa jako środek chelatujący, co oznacza, że może tworzyć kompleksy z różnymi substancjami toksycznymi, w tym związki chemiczne, które są szkodliwe dla wątroby. Jednym z najważniejszych przykładów jest paracetamol, popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. W przypadku przedawkowania paracetamolu, organizm przetwarza go na toksyczny metabolit, który może powodować ciężkie uszkodzenia wątroby. NAC działa jako antidotum w przypadku zatrucia paracetamolem, wiążąc toksyczny metabolit i zapobiegając jego działaniu toksycznemu na wątrobę.
 • Neutralizacja toksycznych form tlenu i azotu: Oprócz bezpośredniego wiązania toksyn, NAC ma także zdolność do neutralizacji reaktywnych form tlenu (ROS) i azotu (RNS), które mogą uszkadzać komórki wątroby. Wątroba jest narządem o wysokiej aktywności metabolicznej, co sprawia, że jest szczególnie podatna na działanie ROS i RNS. NAC pomaga w utrzymaniu równowagi redoks w komórkach wątroby, chroniąc ją przed uszkodzeniem oksydacyjnym.
 • Poprawa funkcji wątroby: Badania kliniczne wykazały, że NAC może poprawiać funkcję wątroby u pacjentów z różnymi schorzeniami wątroby, w tym w przypadku marskości wątroby, wirusowego zapalenia wątroby i innych stanów chorobowych. Działanie NAC w tym kontekście może być związane z jego zdolnością do redukcji stanu zapalnego i uszkodzeń oksydacyjnych, które często towarzyszą tym chorobom.

5. Działanie neuroprotekcyjne:

N-acetylocysteina jest przedmiotem intensywnych badań naukowych pod kątem jej potencjalnych zastosowań neuroprotekcyjnych. Badania wskazują, że NAC może odgrywać istotną rolę w ochronie neuronów przed uszkodzeniem oksydacyjnym i zapalnym, co jest szczególnie ważne w kontekście chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona.

 • Redukcja uszkodzeń oksydacyjnych: W procesie starzenia się organizmu oraz w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, neurony są narażone na zwiększone uszkodzenia oksydacyjne wywoływane reaktywnymi formami tlenu (ROS) i reaktywnymi formami azotu (RNS). NAC, jako potężny przeciwutleniacz, może pomagać w neutralizacji tych szkodliwych cząsteczek, chroniąc neurony przed uszkodzeniem i przeciwdziałając dalszemu pogorszeniu funkcji neuronalnych.
 • Redukcja stanu zapalnego: Związek między stanem zapalnym a chorobami neurodegeneracyjnymi jest coraz bardziej jasny . NAC wykazuje zdolność do hamowania procesów zapalnych, co może mieć korzystny wpływ na zdrowie mózgu. Poprzez kontrolowanie aktywności czynników prozapalnych, NAC może przyczyniać się do zmniejszenia stanu zapalnego w mózgu, co jest istotne w przypadku chorób neurodegeneracyjnych.
 • Wpływ na neuroprzekaźniki: NAC może wpływać na funkcjonowanie neuroprzekaźników, takich jak glutaminian, który pełni kluczową rolę w komunikacji między neuronami. W niektórych badaniach wykazano, że NAC może wpływać na regulację poziomu glutaminianu, co może być istotne dla stabilności i funkcji neuronalnych.
 • Badania na zwierzętach: Badania na zwierzętach laboratoryjnych sugerują, że NAC może mieć potencjał w łagodzeniu objawów i opóźnianiu postępu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona. Wyniki te stanowią zachęcający sygnał dotyczący potencjalnych zastosowań klinicznych NAC w tych chorobach.

6. Zastosowania psychiatryczne:

N-acetylocysteina jest intensywnie badana w kontekście jej potencjalnych zastosowań w leczeniu zaburzeń psychiatrycznych, co jest przedmiotem wielu badań klinicznych i eksperymentalnych. Istnieją obiecujące dowody sugerujące, że NAC może być skutecznym narzędziem terapeutycznym w przypadku niektórych zaburzeń psychiatrycznych, takich jak zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD), schizofrenia i uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Badania kliniczne wykazały, że NAC może pomagać w łagodzeniu objawów OCD, które są charakteryzowane przez nawracające, niechciane myśli (obsesyjne) i działania lub rytuały, które mają na celu złagodzenie lęku (kompulsje). Działanie NAC w przypadku OCD może być związane z jego zdolnością do wpływania na poziomy neuroprzekaźników, takich jak glutaminian i GABA, które odgrywają rolę w regulacji funkcji neuronalnych związanych z obsesyjnymi myślami i kompulsjami.
 • Schizofrenia: Chociaż to pole badań jest wciąż stosunkowo młode, badania sugerują, że NAC może mieć potencjał w łagodzeniu objawów schizofrenii, która jest chorobą charakteryzującą się zaburzeniami percepcji i emocji. Działanie NAC może polegać na jego zdolności do przeciwdziałania uszkodzeniom oksydacyjnym w mózgu oraz wpływaniu na równowagę neuroprzekaźników, które odgrywają rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego u pacjentów z schizofrenią.
 • Uzależnienia od substancji: NAC jest badane jako narzędzie w terapii uzależnień od substancji, takich jak alkohol, narkotyki i nikotyna. Badania sugerują, że NAC może pomagać w zmniejszeniu napadów nałogowego spożycia i zmniejszeniu objawów odstawienia, co może być związane z jego działaniem na układ nagrody i kontrolę impulsów.

Działanie NAC w kontekście zaburzeń psychiatrycznych jest nadal przedmiotem intensywnych badań, a mechanizmy dokładnego działania wymagają dalszych badań. Niemniej jednak istnieją obiecujące dowody sugerujące, że NAC może mieć korzystny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego i poziomy neuroprzekaźników, co przyczynia się do poprawy objawów wielu zaburzeń psychiatrycznych.

Dawkowanie N-acetylocysteiny

Dawkowanie NAC może różnić się w zależności od konkretnej choroby, stanu zdrowia pacjenta i zaleceń lekarskich. Ostateczne dawkowanie NAC powinno być ustalone przez lekarza na podstawie indywidualnych potrzeb pacjenta. Poniżej przedstawiamy ogólne wytyczne dotyczące dawkowania NAC w niektórych przypadkach:

 • Zatrucia paracetamolem: W przypadku zatrucia paracetamolem, NAC jest podawane w celu neutralizacji toksycznego metabolitu paracetamolu, N-acetylo-p-benzochinoniminy (NAPQI).
  Typowy protokół dawkowania obejmuje podanie jednej dużej dawki (np. 140 mg/kg) NAC w postaci infuzji i kontynuację podawania przez 72 godziny w celu ochrony wątroby.
 • POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc): Dawkowanie NAC w przypadku POChP może wynosić od 600 mg do 1200 mg dziennie, podawane w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.
  Dawkowanie może być dostosowane indywidualnie w zależności od nasilenia objawów i reakcji pacjenta na leczenie.
 • Mukowiscydoza: Dawkowanie NAC w mukowiscydozie zwykle wynosi od 600 mg do 1200 mg dziennie, podzielane na kilka dawek.
  NAC pomaga w rozrzedzaniu gęstego śluzu w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie.
 • Choroby wątroby: W przypadku chorób wątroby, takich jak marskość wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby, dawkowanie NAC może być ustalane przez lekarza na podstawie stopnia uszkodzenia wątroby.
  Typowe dawkowanie w takich przypadkach wynosi od 600 mg do 1200 mg dziennie.
 • Zaburzenia psychiatryczne: Dawkowanie NAC w leczeniu zaburzeń psychiatrycznych, takich jak OCD, schizofrenia lub uzależnienia, może być zmienne i ustalane indywidualnie przez psychiatrę.
  Typowe dawki wahają się od 1200 mg do 3600 mg dziennie.

Warto podkreślić, że NAC jest dostępne zarówno w postaci leku recepturowego, jak i jako suplement diety. Stosowanie NAC jako suplementu diety może wymagać innych dawek niż w przypadku leku recepturowego, dlatego zawsze należy konsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania NAC w celach terapeutycznych. Lekarz może dostosować dawkowanie w oparciu o stan zdrowia i potrzeby pacjenta.

Możliwe skutki uboczne

N-acetylocysteina (NAC) jest uważana za substancję bezpieczną, ale jak każdy związek, może wywoływać pewne skutki uboczne w przypadku niektórych osób:

 1. Problemy żołądkowe: Niektórzy l zgłaszają bóle brzucha, nudności, wymioty lub biegunkę po przyjęciu NAC. W takim przypadku może być konieczne zmniejszenie dawki lub zmiana formy podawania (na przykład przyjmowanie NAC po posiłku).
 2. Reakcje alergiczne: Chociaż są one rzadkie, mogą wystąpić reakcje alergiczne na NAC. Jeśli pojawią się objawy alergii, takie jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy lub duszność, należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
 3. Odwrócenie działania leków mukolitycznych: NAC jest czasami stosowane w leczeniu chorób układu oddechowego w celu rozrzedzenia śluzu. W niektórych przypadkach może to spowodować odwrócenie działania leków mukolitycznych, co prowadzi do gromadzenia się śluzu w drogach oddechowych.
 4. Przeciwskazania w niektórych przypadkach:  takich jak nietolerancja histaminy lub nadwrażliwość na siarkę.
 5. Interakcje lekowe: NAC może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, co może wpłynąć na ich skuteczność lub bezpieczeństwo. Dlatego istotne jest, aby poinformować lekarza o wszystkich suplementach i lekach, które przyjmujesz.
 6. Inne skutki uboczne: Rzadko zgłaszane są inne skutki uboczne, takie jak bóle głowy, zawroty głowy, zmiany ciśnienia krwi czy zaburzenia rytmu serca. Jednakże są one stosunkowo rzadkie.
 7. Ryzyko kamieni nerkowych: Istnieje teoria, że długotrwałe stosowanie NAC może zwiększać ryzyko tworzenia się kamieni nerkowych u niektórych osób. Warto być świadomym tego ryzyka, szczególnie jeśli jest się podatnym na kamienie nerkowe.
 8. Anhedonia: utrata lub zmniejszenie zdolności odczuwania przyjemności z rzeczy, które wcześniej sprawiały przyjemność.

Pamiętaj, że reakcje na NAC mogą być bardzo indywidualne, a większość osób nie doświadcza żadnych skutków ubocznych. Jeśli masz obawy dotyczące stosowania NAC lub doświadczasz jakichkolwiek niepożądanych objawów, skonsultuj się z lekarzem.

Referencje:

https://europepmc.org/article/med/9577247/reload=0
https://www.cell.com/trends/pharmacological-sciences/fulltext/S0165-6147(13)00002-3?script=true&mobileUi=0
https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2009/0801/p265.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0076687994341192